EUROFAX 86
Novembro 1999 Home

"Eurofax estas la monata bulteno de la Europa Skolta Regiono. G^i estas produktata de la Europa Skolta Oficejo kaj dissendata al c^iuj asocioj anaj de la Europa Regiono, kaj al aliaj. La sens^ang^a republikigo de g^iaj artikoloj estas bonvena, sed Eurofax devas aperi kiel la informfonto."


La Pacmaristoj taksas la Packrozadon

Nun, post la lasta sunsubiro super la Packrozado, kaj post ke la pacmaristoj revenis hejmen, estas la momento taksi la projekton kaj rigardi al la estonteco. La trejnaj kunordigintoj renkontis en Bruselo anojn de la akompana komitato la 16an kaj 17an de oktobro kaj la tuta trejnistaro renkontigxis en Gxenevo la 29an kaj 30an de oktobro por decidi kiel traduki la sperton de la Packtozado al venontaj projektoj. La 15 trejnistoj de tuta Europo kaj la Mediteraneo pridiskutis diversajn flankojn de la Packrozado kun Jacques Moreillon kaj kun instituciaj kunuloj el la Europa Unio kaj el la Europa Junulara Forumo. Kiel klarigis Tarek Fayed, direktoro de ka junulara programo de la Araba skolta regiono: "Ni vivas en milita kulturo, sed ni pruvis ke eblas praktike krei kunlaboran etoson". La pacmaristoj diris ke la travivajxo sxangxis cxiun el ili kaj ke ili nun pretas aktive labori por paco ekde ilia reveno hejmen.

Unu el la proponoj por la estonteco estas la evoluado de la TTT-ejo www.peacecruise.org por helpi la Pacmaristojn resti en kontakto inter ili kaj substreki la gravecon de ilia travivajxo. Kiel diris unu el ili: "Ni gardu dum tiu cxi nova semajno la emocion tranokti sur la ferdeko, substele".


Nova Europa Skolta Volontula Programo

Jam de multaj jaroj, gejunuloj el diversaj mondopartoj gxuis la eblecon labori kiel volontuloj cxe geskoltaj ejoj en Europo. Por la jaro 2000, la nova Europa Skolta Volontula Programo proponas al cxiuj gejunuloj agxaj inter 18 kaj 30 jarojn, anoj de asocio membro de MOSM, la eblecon veni labori kiel volontulo en unu el 25 ejoj en 10 europaj landoj. La gejunuloj evoluigos kaj lernos estrecon kaj interkulturecon dum almenau 4 semajnoj en unu ejo. Ili povos ankau peti monhelpon de la Europa Skolta Fonduso por siaj vojagxkostoj.

La koncernaj ejoj devas oferti iun bazan nivelon al la volontuloj kaj havi plenumendajn taskojn dum la periodo kiu devas dauri almenau 4 semajnoj inter la 1a de Mako kaj la 30a de septembro. Ekzempleroj de la nova brosxuro estos sendataj al cxiuj asocioj per la venonta Europak, kaj rekte al tiuj kiuj antaumendis ilin. Pliajn ekzempleroj kaj informoj haveblas de John Moffat, Internacia Skolta Centro Kandersteg telefono +41 33 675 82 82, fakso +41 33 675 82 89, retposxto director@kandersteg.scout.org.


Novaj Europasxoj por 2000

En la jaro 2000 estos 61 Europasxoj en 22 landoj, kiuj proponos al gejunuloj agxaj inter 16 kaj 22 jarojn okazon partopreni en projektoj rilate al la Pasporto por Europo kun gejunuloj el aliaj landoj. Ni aparte gxojas enmeti du ekcitajn roverajn projektojn de la Araba Skolta regiono: temas pri la Sinai-a Rovera Renkontigxo en Egiptio kaj la Dezerta Ekspedicio en Libio.

La europasxaj brosxuroj estos presataj venontsemajne. Se vi ankorau ne mandis ekzemplerojn por viaj lokaj grupoj (en la angla, franca au germana lingvo), bonvolu tui fari tion cxe la gxeneva ESO. Cximonate aperos TTT-version de la brosxuro. Vi povos elsxuti la tutan brosxuron au nur la projektojn en elektita lando cxe www.scout.org/europe. Bonvolu disdoni la cxi-monatan speciala aldonajxo Europasxoj 2000 al vialandaj lokaj grupoj kaj publikigu gxin en viaj landaj skoltaj revuoj kaj bultenoj.


Pollando gastigas la 6an Europan Konferencon de mastrumantoj de geskoltai centroj.

De la 13a gxis la 17a de Oktobro, 73 partoprenantoj el 42 geskoltaj centroj el 16 diversaj landoj renkontigxis en la landa trejnejo de ZHP "Perkoz" en Pollando por tiu cxi sukzesa kaj gxuebla arangxo. La partoprenintoj partoprenis gxeneralajn kunsidoj pri "Merkatado kaj publikaj rilatoj", "Europa gxisdatigo" kaj "Eblecoj". Dum du vesperoj, la kunsido "Mia centro, mia lando" donis la eblecon interkonigi spertojn kaj ideojn. La partoprenintoj povis partopreni tri laborgrupojn sub gvidado de aliaj partoprenntoj pri temoj de "Europo por vi!" gxis "interaktiva naturo" kaj "Kiuj estas viaj klientoj". Estis ankau kunsidoj pri bazaj eroj de la mastrumado de centroj, kiel "personaro", "financo", "sekureco de la programeroj". La personaro de Perkoz gvidis kelkajn el la programeroj de la centro kaj gastigis "polan vesperon" kun la helpo de lokaj geskoltoj. tio estis bonega konkludo de bonega arangxo. Ni dankas cxiujn kiuj helpis organizi kaj tiel sukcesigi la arangxon.

La raporto pri la konferenco estos dissendata per la venonta Europak. Centroj au asocioj kiuj deziras gastigi la venontan konferencon en oktobro 2001 povas kontakti John Moffat en Kandersteg por informoj.


Proponoj por la Simpozio pri la Taskoj de Skoltismo

Ne forgesu viziti nian TTT-ejon por doni viajn proponojn por la Simpozio pri la Taskoj de Skoltismo. La Europa Skolta komitato sxatus ricevi ideojn de la landaj asocioj pri la plej bona maniero uzi la taskatesto de MOSM je europa, landa kaj loka nivelo.

Ni memorigas ke la Simpozio okazos en Slovenio de la 21a gxis la 23a de januaro 2000 kaj la invitilo trovigxas en la oktobra Europak. Tiu cxi arangxo donos sekvojn en europo al la decidoj de la Monda Konferenco, cxefe pri la Taskoj de Skoltismo kaj la kunrespondeco de viroj kaj inoj je cxiuj niveloj ene de MOSM. Estos ankau ebleco eltrovi kiel plifortigi la kunulecon kaj evoluigi Skoltismon, cxefe en Balkanio.


Studo pri la progresadaj sistemoj

La laborgrupo pri la junulara programo nun pristudas la progresadajn sistemojn de la europaj landaj asocioj. Gxi sxatus trovi diversajn manierojn motivi gejunulojn progresi kaj kolektas ekzemplajn kazstudojn kaj materialon pri progresadaj sistemoj. Bonvolu plenigi la demandaron en la venonta Europak kaj resendu gxin al Jacqueline Collier, cxe la Europa Skolta Oficejo.


Amikoj de Skoltismo en Europo

La Amikoj de Skoltismo en Europo renkontigxis de la 8a gxis la 10a de Oktobro en Györ, Hungario, okaze de ilia unua jarkunveno. Krom la kulturaj programeroj, ili povis renkonti kelkajn entuziasmajn estrojn de Slovensky Skauting kaj persone vidi la malfacilajn kondicxojn en kiuj ili laboras. La nova slovaka manlibro por lupidestroj, produktita helpe de Hall Foundation, estis fiere prezentata.

Tiu cxi renkonto donis al la partoprenintoj pli klaran bildon pri la bezono finance subteni la plej novajn asociojn en Europo. Cxiuj senpacience atendas la novan renkonton okazontan venontan autunon en lando de centra au orienta europo. Se vi volas membrigxi au informigxi pri la Amikoj de Skoltismo en Europo, bonvolu kontakti la Europan Skoltan Oficejon (retposxte: cnoser@euro.scout.org).


Novajxoj de la neformalaj retoj

La neformalaj retoj renkontigxis ne Kopenhago, Danio, de la 22a gxis la 24a de Oktobro, kaj ili bonvenigis po pli ol 20 partoprenantojn el cxirkau 10 landoj. La reto Nordo-Sudo ricevis prezentadon pri evolua edukado kaj agadplanado, kaj priduskutis la realigon de la Cxarto de Marrakesxo. La reto Overture ricevis informojn pri la situacio de malplimultoj en Danio de gastpreleganto kaj de membroj de la tutnovaj islamaj skoltaj grupoj. Gxi studis la manierojn uzi vidteknikon por plibonigi la publika bildo de Skoltismon kaj provis kelkajn interkulturajn lernilojn. Estus pli bone uzi tiajn retojn kiel bazon por plifortigi duflankajn rilatojn inter asocioj je cxiu nivelo.

La venontaj renkontoj de la retoj okazos apud Lisbono, Portugalio, gastigote de la Associação dos Escoteiros de Portugal. La reto Overture renkontigxos de la 16a gxis la 19a de Marto kaj la reto Nordo-Sudo de la 17a gxis la 19a. Por pliaj ingormoj, bonvolu kontakti Nuño Pintão, internacia komisaro: nunopintao@netc.pt.


Italio bonvenigas niajn reprezentantojn

La jara renkontigxo de la geskoltoj kiuj reprezentas niajn movadojn en la europaj landaj junularaj konsilioj kaj en la Europa Junulara Forumo okazis en Rivalba, apud Torino, de la 21a gxis la 24a de Oktobro. La 30 partoprenintoj intersxangxis siajn spertojn kaj evoluigis siajn kapablojn kaj konojn pri temoj de junulara politiko. Serio da "oftaj demandoj" alfrontis temojn kiel varbado, europa subteno, la europaj institucioj kaj busxa prezentado. Sekvaj kunsidoj diskutis pri kiel la laboro ene de landaj kaj europa junularaj konsilioj helpas Geskoltismon. Se via landa asocio ne aktivas en via landa junulara konsilio, au viaj reprezentantoj bezonas helpon cxe la rolo, kial ne pusxi ilin membrigxi en la reto? Baldau haveblos raporto pri tiu cxi renkontigxo, plena da ideoj kaj konkludoj el la diskuto. La reto denove renkontigxos venontjare, kaj intertempe komunikos retposxte.


Turkio gastigos seminarion pri "Defiaj programoj por gejunuloj pli ol 16-jaragxaj"

Gxi estos okazo por kunvenigi anojn de landaj kaj regionaj teamoj kiuj respondacas pri la programo por geroveroj, venturskoltoj au rangxeroj, kaj mastrumantojn de Europasxoj kaj partoprenantojn de la programo Europo por vi!. La seminario okazos en Olympus, Turkio, de la 20 gxis la 26a de majo 2000. Gxi pusxos landajn geskoltajn asociojn intersxngxi ideojn kaj spertojn kaj trovi manierojn plibonigi la programojn por gejunuloj pli ol 16-jaragxaj.

La programo enhavos erojn pri esploro kaj malkovro, medio kaj komunuma evoluo, Europo por vi! kaj interkultura lernado. Gxi ankau enhavos ekskursojn, ekspozicion pri projektoj, laborgrupojn kaj laboron pri projektoj realigendaj en la landaj asocioj. La partoprenontoj povos evoluigi novtipan europan arangxon por gejunuloj. Tial, la invito al la asocioj kandidatigxi por gastigi Eurofolk en 2003 ne venos antau tiu seminario.

La partoprenontoj devus bone komuniki angle au france kaj agxi inter 18 kaj 30 jaroj, farti bone kaj preti partopreni defiajn programerojn. La seminaria invitilo estos dissendata per la venonta Europak kaj haveblos cxe nia regiona TTT-ejo.


Sxangxoj en la personaro de ESO

La Europa Skolta Oficejo bonvenigas Yarif Friedman el Israelo kiel nova financa oficisto. Li anstataus Kristel Meunier kiu maldungigxis dum sia provperiodo.


Findataj kontrollisto


Resumo de Europasxoj 2000

Jen resumo de la Europasxoj 2000. La projektoj havas kodon kiu helpos vin rekoni la cxefan fakon, kadre de la 6 fakoj de Pasporto al Europo:

Belgio

Britio

Cxehxio

Danio

Egiptio

Finnlando

Francio

Germanio

Grekio

Hispanio

Irlando

Italio

Jugoslavio

Kroatio

Latvio

Libio

Nederlando

Pollando

Portugalio

Slovenio

Svedio

Svisio

  Top

The above message is from:

European Scout Office

E-Mail: eurofax@euro.scout.org
Official Eurofax home page: www.scout.org/europe/eurofax


Traduko de:

Guido Ricci

Skolta Esperanto Ligo
E-Mail: guido.ricci@scoutnet.org

  Top
The Eurofax Approved Language Versions on these pages are provided as an additional service to the official English and French language versions. The European Scout Office wishes to express its thanks to those volunteers who make these translations available and to the the Global ScoutNet for hosting these additional pages.
Copyright © 1999 - 2001 Global Scoutnet, all rights reserved.