[2003 ISSUE 10]

Numero 10 - toukokuu 2003

(Euro.Scout.Info on WOSM:n Euroopan toimiston kuukausittainen julkaisu. Tämän version on kääntänyt Kimmo "Kipe" Vääriskoski Scoutnet ry - ScoutNet Finlandista, WOSM:n Euroopan toimiston ja Global Scoutnetin puolesta.)

EUROOPAN ALUEEN TYÖASIAT

Uutisia toimistolta Huhtikuun ensimmäisenä päivänä toivotimme hyvästit yhdelle palkattuun henkilökuntaamme kuuluvalle. Kuuden vuoden palvelun jälkeen Euroopan Toimistolla Kjeld Jespersen, aikuispartiotoiminnan ohjaaja ja johtava aluevastaava, päätti ottaa uuden suunnan työurallaan. Euroopan alue toivottaa hänelle kaikkea hyvää hänen tulevissa haasteissaan. Hänen jättämäänsä virkaa ei täytetä. Toimiston organisaatiota uudistetaan parhaillaan aikuispartion osaston myötä.

LIIKKEEN ESILLÄPITÄMINEN JA KEHITTÄMINEN

Arabi-, Aasian- ja Euroopan alueiden partioinnin symposiumi aiheella "Partion rooli globalisaation humanisoimisessa" pidetään Algeriassa 30. marraskuuta - 4. joulukuuta 2003. Tapahtuman suojelijana toimii Algerian Demokraattisen Tasavallan presidentti, Hra Bouteflika. Järjestävä komitea koostuu pääasiassa Algerian muslimipartiolaisten järjestön jäsenistä sekä kolmen osallistuvan alueen toimistojen henkilökunnasta. Symposiumin päätavoite on: tarjota WOSM:n kolmen alueen päättäjille tilaisuus keskustella yhdessä ei-valtiollisia ja kansainvälisiä järjestöjä edustavien kumppaniensa kanssa partion mahdollisuuksista kohdata globalisaation haaste. Symposiumi keskustelee myös siitä, kuinka partion koulutuksellinen puoli voi tukea näiden kolmen alueen nuoria antamaan panoksensa paremman ja yhdistyneen maailman puolesta. Ensimmäinen valmisteleva tapaaminen pidettiin 12.-15. maaliskuuta Algeriassa ja kutsu tapahtumaan lähtee piakkoin niille kansallisille partiojärjestöille, jotka ovat aktiivisia yhteistyöprojekteissa arabi- ja Afrikan alueiden maiden kanssa. Mikäli haluat lisätietoja, ole hyvä ja ota yhteyttä osoitteeseen jgendrin@euro.scout.org.
Lupaava kumppanuus Maailmanpankin kanssa

Kutsumalla koolle tapaamisen asiantuntijoille kansainvälisistä nuorisojärjestöistä, WOSM on ollut tärkessä roolissa Euroopan nuorisoasioiden kentän esittelyssä Maailmanpankin johdolle. Richard Amalvy yhdessä kumppaneidensa kanssa sai Maailmanpankin presidentin vakuutettua siitä, että nuorten mielipiteet tulee ottaa huomioon, kun heitä koskettavaa tulevaisuuden strategiaa suunnitellaan. Ensimmäinen tapaaminen pidettiin huhtikuun 28.-29. päivinä Euroopan Nuorisofoorumin yhteydessä. Useat maidensa partiojärjestöjä edustavat partiolaiset saivat tilaisuuden keskustella nuorison tulevaisuudesta Euroopan- ja kansainvälisellä tasolla. Tämä uusi kumppanuus tullee olemaan lupaava yhteys niin kansalliselle, Euroopan tason kuin kansainvälisenkin tason partiotoiminnalle. Informaatiota kansallisen tason yhteyksien mahdollisuuksista partion ja Maailmanpankin välillä tullaan toimittamaan piakkoin.

NUORISO-OHJELMA


EUROSTEPS ETENEE

Vieraile Etnostepissä Sloveniassa - Loze 2003 EtnoStep Loze 2003, Slovenia kutsuu vaeltajaikäisiä 3.-8. elokuuta 2003 löytämään ainutlaatuisen kulttuurien moninaisuuden, osallistumaan paikallisen näyttelyn pystyttämiseen - ja kaiken sen ohessa myös oppimaan paljon itsestään! Lozen kylä sijaitsee Vipavan laakson laidalla, ihanteellisessa ympäristössä tutkia ja löytää historiallista kansanarkkitehtuuria jamaaseudun tapoja. Lisätietoja saat osoitteesta http://loze.rutka.net tai ota yhteyttä sähköpostitse tadej.beocanin@rutka.net.

AIKUISET PARTIOSSA SEKÄ OHJAUSASIAT

Osa-alueen tapahtuma, Sigulda, Latvia Baltian maiden kansallisen partiojärjestöt organisoivat osa-alueen tapahtuman nyt kolmatta kertaa. Se pidettiin Siguldassa, keskisessä Latviassa, 3.-6. huhtikuuta 2003. Paikalla oli 8 osallistujaa Liettuasta, 7 Latviasta, 6 Virosta ja 1 Ruotsista. Nuoriso-ohjelmaa työstäneet tutkivat ja vaihtoivat ajatuksia partioprojektin suunnitteluprosessista, aikuispartiota käsitellyt ryhmä taas käsitteli markkinointia sekä kansainvälistä viestintää. Ryhmä päätti järjestääseuraavan tapahtuman Liettuassa, syyskuussa 2004. Kaavaillut teemat tulevalle tapaamiselle ovat hengelliset ohjelmat ja/tai nuorten osallistuminen partio-ohjelman puolella sekä projektinohjaus ja/tai strateginen suunnittelu aikuispartion puolella.

KANSALLISTEN PARTIOJÄRJESTÖJEN TUKEMINEN

MOBA: työskentely lehdistön kanssa Kuinka voimme työskennellä lehdistön kanssa? Tämä on todellinen haaste lukuisille kansallisille partiojärjestöille. Mutta haastetta on myös lehdistöllä: kuinka saada kootuksi nuorison osuus. Ongelmasta keskustelemiseen koottiin työskentelytilaisuus Serbiassa 16.-20. huhtikuuta. Läsnä oli noin kolmekymmentä reportteria, järjestöjohtajaa ja julkishallinnossa työskentelevää henkilöä. Tilaisuus tarjosi myös mahdollisuuden testata koulutusmenetelmiä, joita tullaan käyttämään seuraavassa ulkomaisten yhteyksien koulutusohjelmassa, joka alkaa syyskuussa. Eurooppalainen Partiosymposiumi - Strategia ja kasvu Eurooppalainen Partiosymposiumi, joka pidettiin Italiassa 27.-30. maaliskuuta, keräsi yhteen lähes 120 osanottajaa kolmestakymmenestä kansallisesta partiojärjestöstä. Tapahtuman päätavoitteina oli tarjota paikka jatkokehittää ja soveltaa käytäntöön WOSM:n kansainvälistä strategiaa, josta päätettiin heinäkuussa 2002; tukea kansallisia partiojärjestöjä ottamalla niiden painotukset huomioon; ymmärtää, kuinka strategiset painotukset voivat vaikuttaa partiotoiminnan kasvuun ja kehitykseen Euroopan maissa. Yhdessä vaiheessa käsittelyä esiteltiin Euroopan johdon tilanne, yhdessä eurooppalaisten nuorisotrendien kera. Tutkimusvaihe, työryhmät ja lupaava menetelmätori antoivat osallistujille tilaisuuden jakaa ja laajentaa kokemuksiaan. Symposiumin lopuksi järjestettiin äänestys kansallisten partiojärjestöjen ja alueen keskeisimmistä prioriteeteista. Tulokset olivat seuraavat: Kansallisten partiojärjestöjen pääprioriteetit: 1) Partion profiili, 2) Teini-ikäiset, 3) Vapaaehtoispalvelu. Euroopan alueen pääprioriteetit: 1) Partion profiili, 2) Organisaatio 2000-luvulle, 3) Nuorten osallistuminen. Lisätietoja symposiumin tuloksista voit lukea alueen www-sivuilta, osoitteesta http://www.scout.org/europe/events/sympoItaly03_e.html

KANSAINVÄLINEN VIESTINTÄ

Työpaikka Euroopan Partiotoimistolla Euroopan Partiotoimisto etsii työharjoittelijaa kesän 2003 ajaksi avustamaan julkaisutoiminnassa. Lisätietoja asiasta osoitteessa http://www.scout.org/europe Mikäli täytät vaatimukset ja olet kiinnostunut hakemaan paikkaa, ole hyvä ja kirjoita osoitteeseen srathi@euro.scout.org

LIIKKEEN ELÄMÄÄ

Kesäjamboree Sojuz na izvidnici na Makedonija on järjestämässä yhdeksättä kansallista jamboreetaan heinäkuun 14.-23. päivinä 2003 11-18-vuotta vanhoille partiolaisille. Kaikkia eurooppalaisia järjestöjä kutsutaan mukaan osallistumaan jamboreelle. Osallistumismaksusta ja muista yksityiskohdista kertoo tarkemmin sim@scout.org.mk Vaeltajajamboree Tunisiassa Tunisialainen vaeltajatoiminta järjestää kansallisen vaeltajajamboreen kansainvälisessä partiokoulutuskeskuksessa Borj Cedriassa 15.-24. heinäkuuta 2003 ja juhlistaa tällä tapahtumalla partiotoiminnan 70-vuotisjuhlavuotta Tunisiassa. Osallistumismaksu on $120, mikä sisältää ruokailut, telttamajoituksen, paikalliset kuljetukset ja tutustumisretket. Lisätietoja osoitteesta scout.tunisien@planet.tn Uusia partiopostimerkkejä Tunisialaisen partiotoiminnan 70-vuotisjuhlan muistoksi on julkaistu kaksi postimerkkiä sekä erityinen kirjekuori. Hyviä uutisia kaikille partiolaisille - ja erityisesti filatelisteille.

AVOIMEKSI MAAILMALLE

EU:n laajentuminen Europarlamentti toteutti vastikään Euroopan laajuisen kyselyn, jollamitattiin suhtautumista Euroopan Unionin laajentumiseen. Lisätietoja osoitteesta http://europoll.ibicenter.net/default.asp?LANGUAGE=FI Eurooppa-valmistelukunta Euroopan tulevaisuudesta Eurooppa-valmistelukunta, joka koottiin vuoden 2001 lopulla, sai haasteekseen valmistaa tietä Unionin uudistamiseksi. Sille luotettiin valmisteltavaksi esitys Euroopan Unionin puitteista ja rakenteesta, ottaen huomioon muuttuvan maailman ehdot, Euroopan kansalaisten tarpeet ja Unionin tulevaisuuden kehitys. Artiklat Unionin lakielimistä vähentävät ja yksinkertaistavat kyseisiä elimiä. Valitettavasti valmistelukunta on vielä kaukana tavoitteestaan tehdä näistä elimistä kansalaisille helpommin ymmärrettäviä. Lopulliset artikkelit, jotka käsittelevät todella keskeisiä rakenteeseen liittyviä kysymyksiä, julkaistiin huhtikuun 3. päivänä ja antavat yleiskuvan perustuslaista, kuten puhemiehistö esitti, sekä aloittavat todellisen työskentelyn lopullisen sopimuksen neuvotteluista. Vieraile Eurooppa-valmistelukunnan virallisilla sivuilla osoitteessa http://european-convention.eu.int

HYÖDYLLISTÄ TIETOA

- Partiotoiminnan strategia: http://www.scout.org/wso/strat/strathome.html - Partion satavuotisjuhlinta 2007: http://www.scouting2007.org - WONDER, Maailman Partiotoimiston organisoima koulutusmenetelmäpankki: http://www.scout.org/wonder - Tilaa - WOSM:n Afrikan alueen kuukausittainen sähköinen tiedote: mailto:subscribe.idespatch@africa.scout.org - Tilaa inbox@apr - WOSM:n Aasian-Tyynenmeren alueen tiedote englanniksi: mailto:subscribe_inbox@apr.scout.org - EuroPak, Euroopan alue: http://www.europak-online.net/ - Euroopan Unioni: http://www.europa.eu.int - RoverWay : People in Motion (Portugali): http://www.roverway2003.org ; sposti: mailto:contact@roverway2003.org - Maailman Partioparlamentaarikot: http://www.wspu.org/ - WORLDinfo on ilmainen, kuukausittainen tiedote kansallisten partiojärjestöjen johtajille ja muillekin. Lataa PDF-versio: http://www.scout.org/wso/worldinfo/ tai tee tilaus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen subscribe_worldinfo@world.scout.org Mikäli tahdot julkaista materiaalia Euro.Scout.Infossa, ole hyvä ja kirjoita osoitteeseen euro.scout.info@euro.scout.org

DEADLINET

- Ilmoittautuminen partiolaisten (Scout- ja Guide-) keskusten johtajien konferenssiin päättyy 1. heinäkuuta 2003. Tiedustelut osoitteeseen eurobureau@euro.scout.org - Seuraavaan FOSE-tapaamiseen Latviassa osallistua tahtoville tiedoksi, että ilmoittautuminen päättyy 15. syyskuuta 2003. Lisätietoja voi kysyä osoitteesta bbachmann@euro.scout.org